photographer: Unknown
På Hoggåsen finner du variert klatring. De letteste rutene er stort sett på sva med gode tak, mens noen av 6er og 7er rutene er mer vertikale og korte strekk med overheng. Veggen er sørvendt og tørker relativt fort. Skygge fra ca. kl.18.30. Det er fjernet mye løs stein, men det kan fortsatt være noe løst. Vær forsiktig og bruk hjelm! Feltet ligger i Søredalen på Svihus. Ca 20min å kjøre fra motorveien på Stangeland i Sandnes. 5min å gå på traktorvei fra parkering til klippen. Fra Stangeland i Sandnes er det 18,8km hvis du følger motorveien mot Ålgård og tar av til venstre mot Aboret. 18km hvis du kjører over Hana og gjennom Sviland. Fra krysset på Sviland er det 6,8km til Hoggåsen. Fra skiltet mot Krågedal er det 1,6km (ca 2min å kjøre). Ta til venstre inn på gården rett etter de to skiltene som sier 50km/t. Grunneier Geir Ingvald med sønner eier også området ved Svarissveggen og Lyngveggen, og er svært positive til klatring, så sant vi følger henstillingene om parkering etc.