Adkomst: Kjør E 39 sørover mot Ålgård, ta av rett etter broen på Sandnes og følg skilting mot Austrått og Lauvik. Etter Austrått tunnelen kommer en til en rundkjøring, ta til høyre mot Lauvik og følg skiltingen til Lauvik og Høle. Omtrent en kilometer før Noredalen forsamlingshus (parkeringen til Nordland), kjør inn til venstre og parker ved opplødd steinvegg (husk at bonden skal kunne passere med traktor). Følg bakken mot nordvest på venstre side av fjellet. 15-20 minutt anmarsj. Klippen er vestvendt og ses først når en kommer frem.
Forhold: Klippen har stort sett naturlig sikrede ruter på lett og moderat graderingsnivå. Feltet egner seg bra for kursvirksomhet. Noen ruter har toppfester, ellers kan man gå ut til høyre eller rappellere fra trær til venstre. Veldig fin steinkvalitet.
Historikk: Feltet ble gjenoppdaget i 1999 og er i hovedsak utviklet av Christian Jønsson og John Fivelsdal