Adkomst: Fra Stavanger, kjør via Oltedal og Byrkjedal til Hunnedalen. Parker ved Lortabu vest for Valevatn øverst i Hunnedalen. Klatrefeltet ligger godt synlig på nordsiden av veien. 5 minutt flat anmarsj.
Forhold: Klippen er sørvestvendt og får mye sol fra midt på dagen utpå kvelden. Omgivelsene er veldig fine, og klippen er relativt barnevennlig. Steinkvaliteten er bra, og vil bli bedre med mer klatring. Rutene er stort sett vertikale, med lister og riss.
Historikk: Klippen er utviklet i regi av et prosjekt som ble kalt for “Gode Klatrefelt”. Dette var et samarbeid mellom Norges Klatreforbund og Stibolt Norge Ski/DMM som sponset boltene. Dette skjedde på slutten av 90-tallene samtidig som den store ‘Hunnedals-boomen’ og rutene ble først gått av de samme som på de andre klippene i nærområdet. Halvor Hagen, Gunnar Karlsen og Hjarrand Julsrud var blant de mest aktive her. Mange i miljøet på den tiden var opptatt av visse ting som ofte interesserer grupper med unge menn og noen av rutenavnene gjenspeiler dette!
Lorten er langt fra ferdig utviklet og for de som er interessert i å ta i bruk drillen, finnes det en god del flere ruter som kan utvikles.