Adkomst: Kjør E 39 sørover i retning Ålgård, ta av rett etter broen på Sandnes og følg skilting mot Austrått og Lauvik. Etter Austrått-tunnelen kommer du til en rundkjøring, ta til høyre mot Lauvik og følg skiltingen til Lauvik og Høle. Etter ca 15 km dukker Tengesdalsvannet opp på venstre side. Parker på parkeringsplassen i østenden av vannet. Fra Stavanger er det i omtrent 35 km og det tar rett i overkant av en halvtime å kjøre.
Anmarsj Hommedalsvaet:
Gå forbi toalettet ved vannet og finn T-merket sti som skrår opp mot venstre. Gå til høyre ved bjørketreet på stien og opp på et platå rett foran feltet. 5 minutters gange.
Anmarsj hovedveggen:
Veggen sees oppe til høyre for parkeringsplassen, retning nordøst og ligger som en bratt hammer oppe på et eksponert platå. Gå til hjørnet av parkeringsplassen i retning veggen og gå rett opp gjennom skogen til en steinur. Følg ura et godt stykke opp og traverser ut på høyre hånd. Følg stien i bratt lende de neste 30 metrene til feltet. 10 minutters gange.
Forhold: Feltet har to sektorer, svaet og hovedveggen. Hommelandsvaet byr på lett til moderat vanskelig klatring og er et populært kurs- og nybegynnerfelt. Veggen er av radikal svakarakter og krever derfor mye av føttene og mindre av hendene. Veggen er overraskende fast med tanke på at den har generøst med hånd- og fottak. OBS! Rutene er lange og flere av rutene krever 60 meters tau. Hovedveggen skiller seg fra svaet ved at rutene generelt er kortere, brattere, hardere og generøsiteten er langt mindre hva størrelse og mengde tak angår. Fjellkvaliteten er meget god og har enormt bra friksjon på kalde dager. Feltet tørker fort og egner seg bra på kalde dager tidlig og sent i sesongen. Begge feltene ligger sørvendt og får stort sett sol hele dagen. Hovedveggen mister solen i 3-4 tiden på sommeren og friksjonen tar seg dermed betraktelig opp på sen ettermiddag/kveldstid for dem som ønsker gode forhold (forutsatt vind).
Historikk: Pionerspiren Leif Jensen var ute allerede tidlig på 90-tallet og gikk en dårlig sikret kilerute opp midten av toppveggen på svaet. Drøye ti år senere stod Vegard Aksnes i regi av BRV og Stian Engelsvoll i regi av Norges Klatreforbund under veggen med drill samt godt og vel hundre limbolter. Boltene var donert av magasinet Klatring som ledd i et prosjekt om utvikling av nye klatrefelt. Det hadde lenge vært et behov for et nybegynnerfelt med større bredde enn det Dalehammeren hadde å tilby. Fire dagers arbeid senere stod 12 ruter klar fra grad 3- til 6+. Feltet har med sin solvendte natur samt nærhet til parkering og badeplass opplevd stor populæritet blant begynnere.
I hovedveggen var det igjen Leif Jensen som var først ute. Han borret og gikk Nattsvermeren våren 1993. Ungdommen Aksnes så utviklingspotensiale i enda en klippe og hadde i løpet av 2001-2003 sammen med et par andre borret de resterende linjene på feltet. Vel verdt å trekke frem er Risa naturistgolf og Detektor.